optice logo png
ADRESSE

Ildervegen 10, N-2211 Kongsvinger

ÅPNINGSTIDER

MAN - FRE: 08:00 - 16:00

Befaring

Vi utfører befaringer av ventilasjonsanlegg i bygg og restauranter over hele landet og her vil våre medarbeidere kartlegge status på deres anlegg. Etter en befaring vil dere få tilsendt en Befaringsrapport på det/de stedene som er avtalt.

Rapporten er delt inn i flere punkter, med kundeinformasjon, vår befaringsansvarlig, informasjon om anleggsplassen etc.

Det er egne felt om aggregat/tilluftskanaler/avtrekkskanaler/luftinntak og tilstand for disse, samt bilder som viser status på dette.

Det dokumenteres hvilke retningslinjer/regelverk det henvises til og til slutt så vil det dokumenteres en oppsummering/anbefalinger, samt et vedlagt tilbud på hva som bør gjøres for at dere skal ha et riktig og godt fungerende ventilasjonsanlegg.

Arbeidstilsynet

Hva blir gjort under en befaring:

 • Vi ivaretar hensyn til smittevern ihht. både interne rutiner, samt nasjonale og lokale tiltak.
 • Befaring av byggets ventilasjonsanlegg og dets aggregat(er)
 • Luftmengdemålinger i hovedkanalene, både tilluft og avtrekk
 • Inneklimamålinger i ca. 30% av byggets rom (dette består av Co²-, temperatur-, og relativ luftfuktighets målinger)
 • Befaringsrapport oversendes.

Eksempel på en Befaringsrapport

Ventilasjonsrens - Befaringsrapport

Hva blir gjort når ventilasjonsanlegget blir renset:

 • Vi ivaretar hensyn til smittevern ihht. både interne rutiner, samt nasjonale og lokale tiltak.
 • Vi renser hele ventilasjonsanlegget (både tillufts og avtrekkskanaler) med roterende børster og separate avtrekk.
 • Vi fjerner filter i aggregat for tillufts og avtrekk, slik at aggregat kan rengjøres grundig, og setter filter tilbake (filter bør kontrolleres 14 dager etter rens og byttes ved behov)
 • Vi rengjør varmegjenvinner/-veksler.
 • Vi renser og vasker alle tillufts- og avtrekksventiler.
 • Vi renser alle lydfeller.
 • Vi foretar grovinnregulering.
 • Vi kan foreta nye luftmengdemålinger før og etter rens i hovedkanalene, for både tilluft og avtrekk.
 • Vi kan foreta nye inneklimamålinger før og etter rens i ca. 30% av byggets rom (dette består av Co²-, temperatur-, og relativ luftfuktighets målinger)
 • Vi foretar sluttrengjøring og rydding atter utført oppdrag, samt deponerer avfall.
 • Vi utfører sluttbefaring sammen med deres tekniske ansvarlige.
 • Vi leverer sluttrapport med før og etter bilder, øvrig teknisk relevant informasjon, samt eventuelle måleresultater.

Eksempel på en Sluttrapport

Ventilasjonsrens - Sluttrapport

Eksempel på en Sluttrapport - Kjøkken

Ventilasjonsrens - Sluttrapport for kjøkken