optice logo png
ADRESSE

Ilderveien 10, N-2211 Kongsvinger

ÅPNINGSTIDER

MAN - FRE: 08:00 - 16:00

Konsekvenser av tilsmussing i moderne ventilasjonsanlegg

Optice AS benytter FAMAC, det markedsledende FDV-system for alt innen forvaltning, drift og vedlikehold av alle type eiendommer

Eric Malling

Markedssjef

+47 90 06 85 36
em@optice.no

Morten Storeide

Markedskonsulent

+47 91 92 59 04
ms@optice.no

xxxxx

xxxxxx

+47 xx xx xx xx
xx@optice.no

Reduser energiforbruket?

Hvilke konsekvenser har tilsmussing av kanalnett for energiforbruket til et moderne ventilasjonsanlegg?

Denne rapporten er et hovedprosjekt med hensikt å tallfeste konsekvensene av tilsmussede kanalnett og å besvare oppgavens problemstilling: Hvilke konsekvenser har tilsmussing av et kanalnett for energiforbruket til et moderne ventilasjonsanlegg? 

For å kunne besvare problemstillingen har det blitt utført en inngående undersøkelse av et utvalgt ventilasjonsanlegg på Thon Hotel Spectrum. Undersøkelsene har blitt utført som et ledd i et rengjøringsoppdrag som Optice AS hadde for Olav Thon Gruppen. Målet var å dokumentere anleggets tilstand før og etter kanalrengjøringen gjennom måling av vifteeffekter og luftmengder. Anlegget som ble undersøkt betjener 23 hotellrom fordelt på tre etasjer, og har en prosjektert luftmengde på 3435 m3/h. Hovedkanalene ut av sjakta har VAV-spjeld og ventilasjonsaggregatet er spjeldvinkeloptimalisert. 

Forsøket ble delt i fire scenarier: 

• Scenario 1 – Før kanalrengjøring, ventiler i opprinnelige regulerte posisjoner 

• Scenario 2 – Før kanalrengjøring, ventiler stilt i åpen posisjon 

• Scenario 3 – Etter kanalrengjøring, ventiler stilt i åpen posisjon 

• Scenario 4 – Etter kanalrengjøring, ventiler i innregulerte posisjoner 

Forsøket viser klart behovet for at det tilrettelegges for vedlikehold og at man har gode rutiner for inspeksjoner av VAV-spjeldenes målekors. I nye anlegg kan problematikken hensyntas på et tidligere tidspunkt gjennom system- og komponentvalg. Det er ingen klare forskriftskrav til hvordan tilsmussingsproblematikken skal hensyntas i dag, så det er ofte opp til en prosjekt-beskrivelse å kreve for eksempel inspeksjonsluker ved VAV-spjeldenes målepunkter.

I rapporten gis det en rekke forslag til komponenter, systemer og reguleringsformer som potensielt kan redusere problemet.