optice logo png
ADRESSE

Ildervegen 10, N-2211 Kongsvinger

ÅPNINGSTIDER

MAN - FRE: 08:00 - 16:00

Ventilasjonsrens - Befaring

Optice AS utfører befaringer av ventilasjonsanlegg i bygg og restauranter over hele landet og her vil våre medarbeidere kartlegge status på deres anlegg. Etter en befaring vil dere få tilsendt en Tilstandsrapport på det/de stedene som er avtalt.

Optice AS utfører befaringer av ventilasjonsanlegg i bygg og restauranter over hele landet og her vil våre medarbeidere kartlegge status på deres anlegg. Etter en befaring vil dere få tilsendt en Befaringsrapport på det/de stedene som er avtalt.

Rapporten er delt inn i flere punkter, med kundeinformasjon, vår befaringsansvarlig, informasjon om anleggsplassen etc.

Egne felt om aggregat/tilluftskanaler/avtrekkskanaler/luftinntak og tilstand for disse, samt bilder som viser status på dette.

Det dokumenteres hvilke retningslinjer/regelverk det henvises til og til slutt så vil det dokumenteres en oppsummering/anbefalinger, samt et vedlagt tilbud på hva som bør gjøres for at dere skal ha et riktig og godt fungerende ventilasjonsanlegg.

Befaring:

 • Befaring av byggets ventilasjonsanlegg og dets aggregat(er) som er avtalt.
 • Luftmengdemålinger i hovedkanalene, både tilluft og avtrekk så forskjellene kan vises.
 • Inneklimamålinger i ca. 30% av byggets rom (dette består av Co²-, temperatur-, og relativ luftfuktighets målinger)
 • Befaringsrapport oversendes til dere.

Tilstandsrapport

Ventilasjonsrens - Befaringsrapport utført av Optice AS

Hva blir gjort når ventilasjonsanlegget blir renset:

 • Hele ventilasjonsanlegget (både tillufts og avtrekkskanaler) blir renset med roterende børster og separate avtrekk.
 • Fjerning av filter i aggregat for tillufts og avtrekk, slik at aggregat kan rengjøres grundig, og setter filter tilbake (filter bør kontrolleres 14 dager etter rens og byttes ved behov)
 • Varmegjenvinner/-veksler blir renset.
 • Renser og vasker alle tillufts- og avtrekksventiler som berører anlegget.
 • Lydfeller blir renset.
 • Grovinnregulering blir utført.
 • Det kan foretas nye luftmengdemålinger før og etter rens i hovedkanalene, for både tilluft og avtrekk.
 • Vi kan foreta nye inneklimamålinger før og etter rens i ca. 30% av byggets rom (dette består av Co²-, temperatur-, og relativ luftfuktighets målinger)
 • Rengjøring og rydding etter utført oppdrag, samt deponerer avfall til godkjent sted.
 • Sluttbefaring sammen med deres tekniske ansvarlige.
 • Rapport med før og etter bilder, øvrig teknisk relevant informasjon, samt eventuelle måleresultater blir overlevert.

Sluttrapport

Ventilasjonsrens - Sluttrapport av Optice AS

Sluttrapport - Kjøkken

Ventilasjonsrens - Sluttrapport for kjøkken utført av Optice AS
Det ivaretas hensyn til smittevern ihht. både interne rutiner, samt nasjonale og lokale tiltak.