optice logo png
ADRESSE

Ildervegen 10, N-2211 Kongsvinger

ÅPNINGSTIDER

MAN - FRE: 08:00 - 16:00

Metode

Hvordan går vi frem!
Home   /   Services

METODE 1 2 3

Med Optice Metode 1 2 3 har vi gjennom mange år opparbeidet gode og riktige arbeidsmetoder som igjen vil gjøre vårt arbeid trygt for deg som kunde.

Mekanisk rengjøring med roterende børster er ofte den beste metoden for rensing av i ventilasjonsanlegg. Det er også den mest miljøvennlige, da det ikke brukes pulver, kjemikalier etc.

På et kjøkken vil det alltid være mye sot partikler som gjør at ventilasjonsanlegget blir veldig utsatt med fare stor brannfare med risiko for rask brannspredning i ventilasjonsanlegget. Fett i ventilasjonsanlegget er også svært uhygienisk, medfører redusert effekt og forhindrer service og vedlikehold.

Optice AS har over 15 års erfaring med ventilasjonsrens for et bedre inneklima med alle typer renseoppdrag, feilsøking og innregulering. Våre rapporter er grundige med dokumentasjon og anbefalinger vedr. hvordan vi utfører ventilasjonsrens.

Optice samarbeider med Energirådgivere godkjent av Enova, og kan bistå med å få energivurdert dine bygg.

Metode 1
Metode 2
Metode 3

Metode 1 2 3 - Skal det gjøres, gjøres det skikkelig!

Basert på vår befaring, får dere en dokumentert vurdering og et pristilbud på hvilke tiltak vi foreslår.

Rensingen gjennomføres innenfor tidsrammene som er avtalt.

Oppdraget avsluttes med en sluttbefaring med oppdragsgiver, og en sluttrapport som dokumenterer hva som er gjort og hvilket resultat som er oppnådd. 

Våre team utfører oppdrag i både offentlige/kommunale bygg og også for private næringslivskunder.

Vi har befarere som vurderer ditt bygg ut fra gjeldende forskrifter og regler, og anbefaler tiltak, tidspunkt og intervall. 

Våre teknikere er erfarne problemløsere, og er oppdaterte på alle typer anlegg.

Husk at et optimalisert anlegg sparer deg for energi OG kvalitetssikrer inneklimaet, og Optice AS har Bærekraftsmålene 3, 8, 11 og 12 som en viktig del av vårt arbeid.

Rens av ventilasjonsrør - før og etter Optice AS

Rens av ventilasjonsrør(video)

Rent ventilasjonsrør etter rens av Optice AS

500+

Kunder over hele Norge

20+

Samarbeidspartnere

15

Fast ansatte

God helse, energisparing m.m. starter med et godt inneklima og Optice hjelper dere med dette.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon