optice logo png
ADRESSE

Ilderveien 10, N-2211 Kongsvinger

ÅPNINGSTIDER

MAN - FRE: 08:00 - 16:00

Forskrifter

Optice AS har hele tiden fokus på forskrifter, og vi oppdaterer oss jevnlig på disse og regler for øvrig som har betydning for vårt arbeid innen ventilasjonsrens, feilsøking og innregulering.

Arbeidstilsynet

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemds forskrift: Sikkerhetsforskrift for brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken. FG-1100:1

DSB – Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap:  Lov om vern mot brann paragraf 6

Arbeidstilsynet: Klima- og luftkvalitet på arbeidsplassen – Kapittel Drift/vedlikehold

DSB og DiBK (Direktoratet for byggkvalitet) RISE 2019:04040 – Brannrisiko forbundet med kull- og vedfyrte griller i restaurant

DiBK– Byggteknisk forskrift TEK17 om tekniske krav til byggverk Kap. 13  paragraf 13-1 og 13-3

Byggforsk: Byggforskserien 752.251 – Kapittel 6.1.4

Helsedirektoratet: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v paragraf 19

FHI Folkehelseinstituttet: Anbefalte faglige normer for inneklima – kapittel 15

Det må etableres rutiner for jevnlig rengjøring iht. anbefalinger fra Sintef Byggforsk:

Byggforvaltning 752.250 – Rengjøring av ventilasjonsanlegg – Tilsmussing og rengjøringsbehov

Byggforvaltning 752.251 – Metoder for rengjøring av ventilasjonsanlegg

 

Rengjøring av offentlige bygninger er hjemlet i Plan- og Bygningsloven, med tilhørende teknisk forskrift (TEK). Videre sies det en del om miljørettet helsevern i kapittel 4a i Kommunehelseloven.

 

Arbeidsmiljøloven regulerer en del rundt inneklima i Kapittel 4 §4-1 og §4-4(1) for å sikre klima og luftkvalitet på arbeidsplassen.

 

Det er også et regelverk i Lov om Brann og Eksplosjonsvern og i Lov om vern mot forurensninger og avfall.

 

Det er også flere standarder som gjelder for inneklima og luftkvalitet:

NS-INSTA 800 – Rengjøringskvalitet – målesystem for vurdering

NS-EN ISO 16890-1:2016 Luftfiltre for allmenn ventilasjon

NS-EN 1822-1 – Høyeffektive luftfiltre (HEPA og ULMA)