ADRESSE

Ilderveien 10, N-2211 Kongsvinger

ÅPNINGSTIDER

MAN - FRE: 08:00 - 16:00

Forskrifter

Optice AS har hele tiden fokus på forskrifter, og vi oppdaterer oss jevnlig på disse og regler for øvrig som har betydning for vårt arbeid

Arbeidstilsynet

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemds forskrift: Sikkerhetsforskrift for brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken. FG-1100:1

DSB – Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap:  Lov om vern mot brann paragraf 6

Arbeidstilsynet: Klima- og luftkvalitet på arbeidsplassen – Kapittel Drift/vedlikehold

DSB og DiBK (Direktoratet for byggkvalitet) RISE 2019:04040 – Brannrisiko forbundet med kull- og vedfyrte griller i restaurant

DiBK– Byggteknisk forskrift TEK17 om tekniske krav til byggverk Kap. 13  paragraf 13-1 og 13-3

Byggforsk: Byggforskserien 752.251 – Kapittel 6.1.4

Helsedirektoratet: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v paragraf 19

FHI Folkehelseinstituttet: Anbefalte faglige normer for inneklima – kapittel 15

Det må etableres rutiner for jevnlig rengjøring iht. anbefalinger fra Sintef Byggforsk:

Byggforvaltning 752.250 – Rengjøring av ventilasjonsanlegg – Tilsmussing og rengjøringsbehov

Byggforvaltning 752.251 – Metoder for rengjøring av ventilasjonsanlegg

 

Rengjøring av offentlige bygninger er hjemlet i Plan- og Bygningsloven, med tilhørende teknisk forskrift (TEK). Videre sies det en del om miljørettet helsevern i kapittel 4a i Kommunehelseloven.

 

Arbeidsmiljøloven regulerer en del rundt inneklima i Kapittel 4 §4-1 og §4-4(1) for å sikre klima og luftkvalitet på arbeidsplassen.

 

Det er også et regelverk i Lov om Brann og Eksplosjonsvern og i Lov om vern mot forurensninger og avfall.

 

Det er også flere standarder som gjelder for inneklima og luftkvalitet:

NS-INSTA 800 – Rengjøringskvalitet – målesystem for vurdering

NS-EN ISO 16890-1:2016 Luftfiltre for allmenn ventilasjon

NS-EN 1822-1 – Høyeffektive luftfiltre (HEPA og ULMA)