optice logo png
ADRESSE

Ildervegen 10, N-2211 Kongsvinger

ÅPNINGSTIDER

MAN - FRE: 08:00 - 16:00

Ventilasjonsrens

Foto: Nemitek

Vi har over 15 års erfaring med ventilasjonsrens for et bedre inneklima med alle typer renseoppdrag, feilsøking og innregulering. Våre rapporter er grundige med dokumentasjon og anbefalinger vedr. hvordan vi utfører ventilasjonsrens.

Ventilasjonsrens er vedlikehold av ventilasjonsanlegg. Her kan Optice utføre dette etter en avtale med din bedrift, der vi først avtaler en befaring der vi dokumenterer status og kommer med et forslag/tilbud på arbeid for at ventilasjons anlegget blir renset etter dagen krav.

HVORDAN VI UTFØRER VENTILASJONSRENS.

Vi benytter roterende børster, der disse føres gjennom kanaler og løsner støvet og andre ting som suges ut.

Vi utfører ventilasjonsrens etter avtalt tidspunkt, og innenfor de tidsrammer som er avtalt og vi utfører også oppdragene utenfor arbeidstiden så ikke dette berører aktiviteter i din bedrift.

I tillegg til rens av kanaler med børster, rengjør vi varmegjenvinner/ – veksler, lydfeller og foretar en grovinnregulering.

Vi kan også foreta målinger før og etter av ca. 30% av byggets rom (dette består av Co²-, temperatur-, og relativ luftfuktighets målinger)

Vi slutt rengjør og rydder etter utført oppdrag, samt deponerer avfall på en riktig og bærekraftig måte og til slutt av vi en «sluttbefaring» sammen med deres tekniske ansvarlige.

Etter utført jobb får dere en sluttrapport med før og etter bilder, og øvrig teknisk relevant informasjon, samt evt. Måleresultater.

Ren luft og sunt inneklima er nødvendig for helse, miljø og sikkerhet og vi kan utføre ventilasjonsrens på Sykehjem, Barnehager, Treningshaller, Produksjonslokaler, Skoler, Restauranter, Butikker, Hotell, Kontorer, Fabrikker eller i Konsertlokaler m.m.

HVOR KAN VI UTFØRE DETTE:

Vi utfører befaringer av ventilasjonsanlegg over hele landet og her vil våre medarbeidere kartlegge status på deres anlegg. Etter en befaring vil dere få tilsendt en Befaringsrapport på det/de stedene som er avtalt.

FORDELENE:

Forskning viser at vi i gjennomsnitt oppholder oss innenfor fire vegger og tak nesten 90% av vår levetid, og med det som bakgrunn forstår vi at det er svært viktig å sørge for ett godt inneklima.

Et forurenset inneklima kan være årsaken til et høyt sykefravær, så derfor er ren luft og et sunt inneklima en viktig faktor for bedre helse, miljø og sikkerhet.

Energirapport utført av Fagskolen innlandet

Vi har initiert et prosjekt hos Olav Thon Gruppen som har resultert i en Bachelor-oppgave fra Fagskolen Innlandet. Dette med hensikt å tallfeste konsekvensene for energiforbruk ved tilsmussede kanalnett og tilhørende problemstillinger. 

Energiforbruket ble redusert med 35,3% og oppvarmingsbehovet ble redusert med 71,2%

Ta kontakt med oss, så kan dere får denne rapporten til gjennomlesning.

GJENBRUK AV EKSISTERENDE VENTILASJONS ANLEGG

Eksisterende kanaler, aggregat, vifter, kan gjenbrukes på en bærekraftig måte. Alle deler av eksisterende ventilasjonsanlegg bør sjekkes om dette kan gjenbrukes i et nytt bygg eller hvis bygget skal restaureres. Optice AS, kan bistå dere med en befaring på eksisterende anlegg, der vi ser hva som kan gjenbrukes.

Her har vi i Optice AS et veldig fokus på FN`s Bærekraftsmål nr. 11 og 12

Gjenbruk av eksisterende ventilasjonsanlegg, Nyheter

God helse, energisparing m.m. starter med et godt inneklima og Optice hjelper dere med dette.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon