optice logo png
ADRESSE

Ildervegen 10, N-2211 Kongsvinger

ÅPNINGSTIDER

MAN - FRE: 08:00 - 16:00

Artikler/Nyheter

«Når det gjelder ventilasjon»

Eric Malling

Markedssjef

+47 90 06 85 36
em@optice.no

Morten Storeide

Markedskonsulent

+47 91 92 59 04
ms@optice.no

xxxxx

xxxxxx

+47 xx xx xx xx
xx@optice.no

Gjenbruk!

Gjenbruk av eksisterende ventilasjons anlegg

Reduser energiforbruket, Nyheter

Reduser energiforbruket?

Hvilke konsekvenser har tilsmussing av kanalnett for energiforbruket til et moderne ventilasjonsanlegg?

Ventilasjonsrens før og etter, Nyheter

Ren og sunn luft

Et forurensende inneklima kan være årsaken til et høyt sykefravær.

Eksterne artikler vedrørende ventilasjon

Etterforskes for drap på grunn av dårlig ventilasjon

GLASGOW: Fire pasienter er døde, og granskninger peker på ventilasjonen og drikkevannet. Nå etterforskes Skottlands største helseforetak for drap.

NemiTek

Holdt ikke ventilasjonsanlegget rent – tiltalt etter brann

OSLO: Ventilasjonsbrannen kunne lett ha krevd liv, ifølge tiltalen. Nå risikerer daglig leder i en restaurant som brant i fjor, opptil tre års fengsel for dårlig renhold og vedlikehold.

NemiTek

Energi går utover inneklimaet – fagfolk slår alarm

BRUSSEL: Energibruken skal ned, men på veien dit glemmer myndighetene å stille krav til inneklimaet. Nå advarer ekspertene mot ensidig energisparing.

NemiTek

Slik kan ventilasjon redde liv

TRONDHEIM: De blir operert og får en infeksjon. Hvert år dør det flere hundre pasienter av slike infeksjoner. Nå finner Norconsult og NTNU ut hvordan ventilasjon i operasjonssalen kan redde liv.

NemiTek

Muggsopp

Muggsopp er en samlebetegnelse på mikroskopiske sporedannende sopper som vokser ved høy fuktighet på overflater med tilgang til næringsstoffer (sukkerarter, cellulose, proteiner) og danner synlige kolonier der sporene vokser opp.

Sporene kan spres med luften og kan medføre allergiske reaksjoner.

Soppsporer forekommer naturlig i utelufta, og kan derfor også komme inn i ventilasjons anlegget.

Ventilasjonsanlegg har ofte gode betingelser for muggsopp vekst og derfor bør man ha fokus på ventilasjonsrens.

Det er flere årsaker til dette, men en av de viktigste er at fuktighet og organisk materiale i altfor stor grad slipper forbi luftinntaket.

Rens av ventilasjonsanlegg på kjøkken

Sot partikler

På et kjøkken vil det alltid være mye sot partikler som gjør at ventilasjonsanlegget blir veldig utsatt.

Dette gjør at man får dårligere fungerende ventilasjon og en økende fare for brann.

I sikkerhetsforskriftene til FG Skadeteknikk, som er en del av Finans Norge Forsikringsdrift, er det et punkt som omtaler renhold:

«Frityr, koke- og stekeinnretninger med filter, avtrekksvifte og kanal skal rengjøres som angitt av produsent og leverandør. Frekvens for rengjøring må tilpasses angjeldende bruk. Fettfilter må likevel som et minimum rengjøres minst hver uke, hyppigere ved behov og kanal med avtrekksvifter må rengjøres hvert år, helt ut til det fri

Gjenbruk av eksisterende ventilasjons anlegg

Gjenbruk: Ombygging, eller nytt bygg!

Eksisterende kanaler, aggregat og vifter, kan gjenbrukes på en bærekraftig måte.

Alle deler av eksisterende ventilasjonsanlegg bør sjekkes om dette kan gjenbrukes i et nytt bygg eller hvis bygget skal restaureres.

Optice AS, kan bistå dere med en befaring på eksisterende anlegg, der vi ser hva som kan gjenbrukes.

Konsekvenser av tilsmussing i moderne ventilasjonsanlegg

Denne rapporten er et hovedprosjekt med hensikt å tallfeste konsekvensene av tilsmussede kanalnett og å besvare oppgavens problemstilling: Hvilke konsekvenser har tilsmussing av et kanalnett for energiforbruket til et moderne ventilasjonsanlegg? 

For å kunne besvare problemstillingen har det blitt utført en inngående undersøkelse av et utvalgt ventilasjonsanlegg på Thon Hotel Spectrum. Undersøkelsene har blitt utført som et ledd i et rengjøringsoppdrag som Optice AS hadde for Olav Thon Gruppen. Målet var å dokumentere anleggets tilstand før og etter kanalrengjøringen gjennom måling av vifteeffekter og luftmengder. Anlegget som ble undersøkt betjener 23 hotellrom fordelt på tre etasjer, og har en prosjektert luftmengde på 3435 m3/h. Hovedkanalene ut av sjakta har VAV-spjeld og ventilasjonsaggregatet er spjeldvinkeloptimalisert. 

Forsøket ble delt i fire scenarier: 

1 – Før kanalrengjøring, ventiler i opprinnelige regulerte posisjoner 

2 – Før kanalrengjøring, ventiler stilt i åpen posisjon 

3 – Etter kanalrengjøring, ventiler stilt i åpen posisjon 

4 – Etter kanalrengjøring, ventiler i innregulerte posisjoner 

Forsøket viser klart behovet for at det tilrettelegges for vedlikehold og at man har gode rutiner for inspeksjoner av VAV-spjeldenes målekors. I nye anlegg kan problematikken hensyntas på et tidligere tidspunkt gjennom system- og komponentvalg. Det er ingen klare forskriftskrav til hvordan tilsmussingsproblematikken skal hensyntas i dag, så det er ofte opp til en prosjekt-beskrivelse å kreve for eksempel inspeksjonsluker ved VAV-spjeldenes målepunkter.

I rapporten gis det en rekke forslag til komponenter, systemer og reguleringsformer som potensielt kan redusere problemet. 

Ventilasjonsrens før og etter, Nyheter

Miljø og Bærekraft

Forskning viser at vi i gjennomsnitt oppholder oss innenfor fire vegger og tak nesten 90% av vår levetid. Det være seg hjemme, på jobb eller skole, eller i bilen for dens saks skyld.

Med det som bakgrunn forstår vi at det er svært viktig å sørge for og vedlikeholde et sunt og friskt inneklima.

Hvorfor ventilasjonsrengjøring?

  • Bedre effekt i anlegg og vifter som bidrar til:
  • Bedre og friskere inneklima
  • Bedre varmeøkonomi
  • Redusert brannfare

Symptomer på DÅRLIG inneklima:

  • Tørr og tung luft
  • Hodepine og tretthet
  • Tørre og irriterende slimhinner
  • Kløe og hudirritasjoner 
  • Luftveisinfeksjoner
  • Kvalme

 

Et forurenset inneklima kan være årsaken til et høyt sykefravær, så derfor er ren luft og et sunt inneklima en viktig faktor for bedre helse, miljø og sikkerhet.