optice logo png
ADRESSE

Ildervegen 10, N-2211 Kongsvinger

ÅPNINGSTIDER

MAN - FRE: 08:00 - 16:00

Inneklima

på alvor

Endelig tas inneklima på alvor!

Ventilasjonsanlegget trekker inn og sprer luft gjennom hele bygningen. Hvis ventilasjonsanlegget ikke rengjøres regelmessig, vil det samle seg støv, mugg, bakterier og andre forurensninger i kanaler og filtre. Dette vil føre til dårlig luftkvalitet innendørs og mulig utløse luftveisproblemer eller allergiske reaksjoner hos både barn og ansatte i skoler, barnehager og i andre lokaler.

Se også om Helsedirektoratet §6 Inneklima lenger nede i artiklen.

Inneklima på alvor for skoler og barnehager

Uren luft vil bidra til spredning av sykdomsfremkallende bakterier og virus, som igjen vi påvirke hverdagene med konsentrasjonsvansker, hodepine og svimmelhet. Ved å holde ventilasjonsanlegget rent, vil man redusere risikoen for sykdomsutbrudd blant barn og ansatte.

En skitten ventilasjonsenhet må også jobbe hardere for å opprettholde riktig luftstrøm, noe som vil føre til økt energiforbruk og høyere driftskostnader. Ved å rense ventilasjonsanlegget regelmessig, kan man opprettholde optimal effektivitet og redusere energiforbruket. Rengjøring av ventilasjonskanaler bør utfører normalt hvert 3 eller 4 år.

God luftkvalitet vil bidra til et mer behagelig innemiljø og rensing av ventilasjonsanlegget vil bidra til å redusere luktproblemer og sikre at luften som sirkulerer i bygningen, er frisk og behagelig for alle barn og ansatte.

Oppbygging av støv og annet avfall i ventilasjonskanaler kan også øke risikoen for brann. Ved å holde ventilasjonsanlegget rent, vil man redusere denne risikoen og øke sikkerheten for både barn og ansatte.

Vi kan utføre en befaring med en tilstandsrapport, der dere får en dokumentert beskrivelse over status på anlegget. (les om rapportene her)

I rapporten vil det dokumenteres status på aggregat, tilluftskanaler, luftinntak og sammen med bilder vil dette gi dere en god informasjon om hva som bør gjøres. I rapporten vil dere også få et kostnadsbilde for en rengjøring av ventilasjonsanlegget.

Når vi utfører en rensing av ventilasjonsanlegget vil dette bli utført i det tidspunktet som passer best for dere, så dette ikke går utover daglig drift.

Oppdraget avsluttes med en sluttbefaring med oppdragsgiver, og en sluttrapport som dokumenterer hva som er gjort og hvilket resultat som er oppnådd, og dette vil også være et dokument som vil kunne brukes innen HMS, forsikring m.m.

Våre team er erfarne problemløsere og er oppdatert på alle type anlegg og vi utfører oppdrag i både offentlige/kommunale bygg og også for private næringslivskunder over hele Norge.

Ta kontakt med oss, så kan vi avtale et tidspunkt for en befaring der dere vil få en god dokumentert rapport for status på deres ventilasjonsanlegg.

Helsedirektoratet logo

§ 6Inneklima

Inneklimaet, herunder temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet, lukt, stråling og beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer, skal være helsemessig tilfredsstillende.

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 6  Kilde: lovdata.no

Godt inneklima i barnehagen og på skolen har betydning for helse og trivsel hos barn og elever. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet utga i 2016 oppdatert kunnskapsgrunnlag om helsemessig betydning av inneklima i skoler og barnehager.

Inneklimaet i barnehager og skoler skal være helsemessig tilfredsstillende….

Les om Inneklima fra Helsedirektoratet her:

God helse, energisparing m.m. starter med et godt inneklima og Optice hjelper dere med dette.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om hvordan vi kan bistå dere med ren luft!