optice logo png
ADRESSE

Ildervegen 10, N-2211 Kongsvinger

ÅPNINGSTIDER

MAN - FRE: 08:00 - 16:00

Inneklima og luftkvalitet

på arbeidsplassen

Inneklima og luftkvalitet på arbeidsplassen

Inneklima har en veldig stor betydning for hvordan vi har det på arbeidsplassen. Vi oppholder oss ca. 90% innendørs, og med det så er det veldig viktig at bl.a. luftkvaliteten er meget bra.

Se også om Arbeidstilsynet sin artikel lenger nede.

På arbeidsplassen vil et «ikke» rent ventilasjonsanlegg påvirke den daglige drift av ansatte. Det kan være lukter, bakterier, muggsoppsporer m.m. som vil være i den luften vi daglig omgås, og dette vil igjen påvirke ansatte eller barn/ungdom på skoler med en redusert opplevelse når de er på arbeid eller i barnehager og skoler.

Inneklimaet har innvirkning på helse, trivsel og arbeidsevne, der feltstudier og eksperimentelle studier har vist at ventilasjon, luftkvalitet og termiske forhold er en viktig faktor for at vi alle skal ha en god dag på jobben, skolen eller i barnehagen.

Det er vanskelig å kvantifisere betydningen av ulike påvirkninger, men vi vet at inneluften har betydning for helse. Dette må sees på bakgrunn av at vi oppholder oss ca 90 % av tiden innendørs, og at inneluft vanligvis er vesentlig mer forurenset enn uteluft med unntak for steder med mye eksos, røyk og veistøv.

Det er den samlede effekten av en rekke faktorer som er årsaken til problemene. Samvirking mellom svært mange forurensninger i lav konsentrasjon, høy temperatur, fuktskader og andre følger av høy fuktighet ser ut til å forsterke irritasjon av slimhinner i øyne og luftveier og andre skadelige effekter. De mange klagene over inneklimaproblemer i kontorbygg uten dominerende forurensningskilder ser ut til å bekrefte det.

Folkehelseinstituttet gir anbefalte normer for noen av de vanlige forekommende stoffene i ikke-industrielle miljø. Disse vil også bli tillagt vekt ved Arbeidstilsynets vurderinger i slike miljø.

Det store antallet forurensningskomponenter gjør det vanskelig å fastslå gjennom målinger om luftkvaliteten er tilfredsstillende. Målinger av de enkelte stoffene som det er gitt tiltaks- og grenseverdier for, kan imidlertid gi en indikasjon på problemer med luftkvaliteten.

Luftfuktigheten har vanligvis liten betydning for temperaturopplevelsen. Et unntak er varme arbeidsplasser der høy fuktighet er uheldig og øker varmebelastningen. Normer som gir grunnlag for vurdering finnes i ISO 7243:1989 Hot environments – estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature).

Selv om luftfuktighet kan ha en viss betydning for å binde støv og redusere statisk oppladning settes det ikke krav til luftfuktigheten. Normale årsvariasjoner i inneluften vil være fra under 20 % til over 60 % relativ fuktighet (RF).

Vi kan utføre en befaring med en tilstandsrapport, der dere får en dokumentert beskrivelse over status på anlegget. (les om rapportene her)

I rapporten vil det dokumenteres status på aggregat, tilluftskanaler, luftinntak og sammen med bilder vil dette gi dere en god informasjon om hva som bør gjøres. I rapporten vil dere også få et kostnadsbilde for en rengjøring av ventilasjonsanlegget.

Når vi utfører en rensing av ventilasjonsanlegget vil dette bli utført i det tidspunktet som passer best for dere, så dette ikke går utover daglig drift.

Oppdraget avsluttes med en sluttbefaring med oppdragsgiver, og en sluttrapport som dokumenterer hva som er gjort og hvilket resultat som er oppnådd, og dette vil også være et dokument som vil kunne brukes innen HMS, forsikring m.m.

Våre team er erfarne problemløsere og er oppdatert på alle type anlegg og vi utfører oppdrag i både offentlige/kommunale bygg og også for private næringslivskunder over hele Norge.

Ta kontakt med oss, så kan vi avtale et tidspunkt for en befaring der dere vil få en god dokumentert rapport for status på deres ventilasjonsanlegg.

arbeidstilsynet logo

Inneklima og luftkvalitet på arbeidsplassen

Inneklima har stor betydning for trivsel, helse og produktivitet, spesielt på grunn av våre klimatiske forhold i Norge som gjør at vi i gjennomsnitt oppholder oss omkring 90 prosent av tiden innendørs. Hva er kravene til inneklima og luftkvalitet på arbeidsplassen? Hvilke inneklimafaktorer og normer bør inneklima og ventilasjonssystemer være basert på?

Les om Inneklima fra Arbeidstilsynet her:

God helse, energisparing m.m. starter med et godt inneklima og Optice hjelper dere med dette.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om hvordan vi kan bistå dere med ren luft!