optice logo png
ADRESSE

Ildervegen 10, N-2211 Kongsvinger

ÅPNINGSTIDER

MAN - FRE: 08:00 - 16:00

SIKKERHET - ØKONOMI - INNEKLIMA - BÆREKRAFT

Ventilasjonsrens

FASE 1

Befaring, Tilstandsrapport,
Anbefalinger, Tilbud

FASE 2

Ventilasjonsrens, Feilsøking, Innregulering, Målinger etter avtale

FASE 3

Sluttrapport, Renere luft, Godt inneklima

Ventilasjonsrens over hele Norge

Vi renser alle typer ventilasjonsanlegg i Norge

All luft som man puster inn i bygg kommer gjennom byggets ventilasjonsanlegg. Derfor er det viktig at dette blir jevnlig renset. Rene ventilasjonsanlegg gjør arbeidsplassen bedre og vil redusere muligheter for brann- og helsefare. Har bygget et godt vedlikehold ventilasjonsanlegg vil dette gjøre arbeidsplassen bedre og i tillegg har dette også mye å si for sykefraværet.

Alle ventilasjonsanlegg bør ha regelmessig vedlikehold, da dette er ikke bare er viktig for helse, miljø og sikkerhet, men også vil dette redusere energiforbruket og oppvarmingsbehovet.

Vi har initiert et prosjekt hos Olav Thon Gruppen som har resultert i en Bachelor-oppgave fra Fagskolen InnlandetDette med hensikt å tallfeste konsekvensene for energiforbruk ved tilsmussede kanalnett og tilhørende problemstillinger, så ta kontakt med oss så vil dere få denne rapporten.

Vi har også en egen avdeling for rens av ventilasjonsanlegg på kjøkken, da diss vil ha en meget større utfordringer vedr. brannsikkerhet etc.

Optice AS utfører rens av ventilasjonsanlegg over hele Norge, og etter en befaring så vil dere få en befaringsrapport der våre medarbeidere kartlegger status på anlegget, med bilder og hvilke tiltak som bør gjøres.

Etter rens av ventilasjonsanlegget er utført, så vil dere også få en sluttrapport, samt en befaring med deres tekniske ansvarlige.

Optice AS

Bærekraft symbol

Vi har 15 års erfaring med alle typer renseoppdrag, feilsøking og innregulering. Våre rapporter er grundige med dokumentasjon og anbefalinger vedr. ventilasjonsrens.

Vi praktiserer en seriøs tilnærming til tidspunkt for å gjennomføre tiltak.

Landsdekkende

Med 16 fulltids ansatte og teamledere som er kurset hos SINTEF innen innregulering.

Kompetanse

Innen ventilasjonsanlegg, feilsøking, innregulering, varmeanlegg og kjøleanlegg

DRIFTKONFERANSEN

Driftskonferansen er Norges største konferanse for eiendomsforvaltere og byggdriftere i privat og offentlig sektor. I fjor var det over 430 fagfolk som var samlet på konferansen. I år arrangeres konferansen 11.-13. september om bord på Color Magic (Oslo-Kiel).

Driftskonferansen er kjent for å være en lærerik, inspirerende og sosial begivenhet som gir deg muligheten til å holde deg oppdatert på de nyeste trendene innen forvaltning, drift og vedlikehold, samtidig som du kan knytte kontakt og bygge nettverk med andre fagpersoner i bransjen.

Optice AS skal selvfølgelig delta på denne viktige konferanse, og les mer om den her.

Oppsiktsvekkende strømbesparelse ved rensing av ventilasjonskanaler

Ifølge en faglig undersøkelse gjort ved et Oslo-hotell, kan rensing av ventilasjonskanaler gi en energibesparelse på hele 35 prosent.

Les artiklen hos NemiTek her:

Endelig tas inneklima på alvor!

Ventilasjonsanlegget trekker inn og sprer luft gjennom hele bygningen. Hvis ventilasjonsanlegget ikke rengjøres regelmessig, vil det samle seg støv, mugg, bakterier og andre forurensninger i kanaler og filtre. Dette vil føre til dårlig luftkvalitet innendørs og mulig utløse luftveisproblemer eller allergiske reaksjoner hos både barn og ansatte i skoler, barnehager og i andre lokaler.

Les artiklen her:

Rens av ventilasjonsrør - før og etter Optice AS

Rens av ventilasjonsrør(video)

Rent ventilasjonsrør etter rens av Optice AS
HVORFOR VELGE OSS!

«God driftsøkonomi – Godt inneklima – Topp trivsel»

Renere luft med ventilasjonsrens av Optice

RENERE LUFT

Allergier og andre plager som følge av dårlig luft reduseres merkbart ved å ha et rent ventilasjonsanlegg.

godt inneklima med ventilasjonsrens av Optice

GODT INNEKLIMA

Det er veldokumentert at godt inneklima er godt for hele klimaet, inne og ute! Effektivitet i arbeidssituasjon, evne til læring og helseplager påvirkes alle av et godt inneklima.

Energisparing med ventilasjonsrens av Optice

ENERGISPARING

Et rengjort og korrekt innregulert ventilasjonsanlegg reduserer strømforbruket!  Ventilasjonsrens er et viktig element i den optimaliserte driften av ditt anlegg.

Ventilasjonsrens av Optice er landsdekkende

LANDSDEKKENDE

Optice befarer, renser og innregulerer over hele landet. Våre team er fleksible og effektive, og møter hos deg etter avtale. Vi samarbeider med  Energirådgivere som kan vurdere hele bygget deres.

NOEN AV VÅRE REFERANSER

Ventilasjonsrens hos Olav Thon gruppen

OLAV THON GRUPPEN

Ventilasjonsrens hos Egon Restaurant

NORREIN GRUPPEN

Ventilasjonsrens hos Kobbl

KOBBL

FAQS

SPØRSMÅL

  • Optice AS anbefaler tørr-rens hvert 3-5 år
  • Rens av kjøkken hvert år.
  • Bedre og friskere inneklima
  • Reduksjon av fravær
  • Bedre varmeøkonomi
  • Redusert brannfare

 OPTICE AS har kompetanse innen ventilasjonsanlegg, varmeanlegg og kjøleanlegg. Vi har erfaring med feilsøking og optimalisering av større VVS-anlegg fra et energibesparelses perspektiv.